תנאי שימוש באתר בוא נחליף (Bonahlif)

1. כללי

 

1.1. אתר בוא נחליף הינו בבעלות חברת "בוא נחליף" והינו מופעל ומנוהל על ידה (להלן: "בעלי האתר") וכתובתוwww.bonahlif.co.il   (להלן: "האתר" או בשמו "בוא נחליף").

 

1.2. האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל את תנאי השימוש המפורטים להלן. גלישה באתר ואו ביקור באתר ואו רישום באתר ואו כל שימוש אחר הינה על הסכמתך בלבד, ואם אינך מסכים להם, לחלקם או לכולם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. גם אם לא נקראו על ידך תנאי שימוש אלה הינך מסכים כי הם חלים עלייך ומחייבים אותך על פי המובא כאן.

 

1.3. תנאי שימוש אלה מובאים על מנת להסדיר את היחסים בין בעלי האתר לבין כל אדום ואו גוף ואו גורם מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ואו גולש באתר.

 

1.4. בעלי האתר משאירים לעצמם את הזכות לעדכן ואו לשנות מעת לעת, להוסיף עליהם, או לגרוע מהם בכל עת, ללא הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאים אלו חלה עלייך בלבד.

 

1.5. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

 

2. הסבר כללי על האתר

 

2.1. האתר משמש כפלטפורמה אלטרנטיבית המאפשרת למשתמשים רשומים להציע להחלפה ("מציעים".) מוצרים או שירותים שונים למשתמשים רשומים אחרים ובתמורה לקבל עליהם מוצרים אחרים או שירותים אחרים ואו כסף בתמורה. ("נותנים בתמורה"). הליך זה ייקרא באתר "החלפה" (להלן: "ברטר").מובהר כי החברה לא תיחשב כצד, ישיר או עקיף בין המציעים לנותנים בתמורה, וכל תפקידה של בעלי האתר ושל שירותי האתר הינם יצירת פלטפורמה אלטרנטיבית לקיום ההחלפות בין המציעים לנותנים בתמורה.

 

2.2. כדי להחליף מוצרים באתר עלייך להירשם לשרות.

 

2.3. לכל משתמש רשום אשר פרסם מודעה יהיה באתר מאגר מוצרים אישי אותם יוכל להציע להחלפה בעבור מוצרים אחרים ולקבל בעבורם הצעות להחלפה ממשתמשים באתר. כל זאת יוכל לנהל דרך האזור האישי באתר. על המשתמש לעמוד בכל התחייבות לעסקת ברטר אשר אישר או אשר שלח למשתמש אחר ונאשרה על ידיו.

 

3. מודעות באתר

 

3.1. השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה להחלפת מוצרים ואו שירותים, אותם המשתמש מעוניין להחליף, למטרת שמשתמשים אחרים יוכלו להתעניין ולעיין בו, אין לעשות באתר כל שימוש שהוא אינו למטרה זו, לרבות, פנייה למפרסם ע"י שליחת הודעה או ע"י שליחת הצעה להחלפה שלא על מנת להתעניין ביצירת קשר למטרת החלפה ואו להציע מוצר להחלפה, מהווה שימוש שלא על פי התקנון והאתר ואו בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי בהתאם לשימוש האסור.

 

3.2. האתר כולל מודעות, טוקבקים מטעמם של משתמשי האתר המבקשים להציע מוצרים ואו שירותים אחרים ואו מידע להחלפה.
נאסר על המשתמשים לפרסם תכנים מסוגים המפורטים להלן: מודעות בעלות תוכן מיני ואו פורנוגראפי, מודעות בעלות תוכן שקרי או מסולף, מודעות בעלות תוכן פוגעני או מטעה, מודעות בעלות תוכן גזעני או הפליה על רקע דת, גזע, לאום, מוצא, נטייה מינית, נכות גופנית או נפשית, השקפה, עיסוק, מעמד   או מין, מודעות בעלי תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק ואו שמעודדים פעילות כנגד החוק, או תכנים המפרים זכויות יוצרים, ואו תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית, תכנים העלולים להטעות צרכן, תוכן על אדם ללא ידיעתו הפוגע בפרטיותו, או בשמו. במידה ונוסח מודעה אשר תועלה לאתר אינה תואמת ו/או אינה על פי סטנדרטים של האתר בעלי האתר, הם רשאים למחוק ואו לחסום ואו לבטל ואו לערוך ואו לשנות את המודעה. ואו המשתמש אשר עבר על תקנות אלו ולא תוכל לבוא בשום טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגדם. בנוסף, אין בכל אלו כדי להוריד מאחריותך היחידה והבלעדית שלך כמפרסם מודעה בעלת תוכן אסור כדי להטיל על האתר ואו על בעלי האתר אחריות על נזק שייגרם כתוצאה מפרסום זה ואתה תהייה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם כתוצאה מעבירה על הוראות אלו.

 

3.3. בעלי האתר ואו כל אדם אשר ממונה מטעם בעלי האתר רשאי לערוך/לשנות/לבטל כל טקסט או מודעה באתר לפי ראות עיניו.

 

3.4. המודעות אשר מועלות לאתר מועלות ע"י גולשים או מפרסמים ואין בכתיבת תוכן המודעה התערבות של בעלי האתר ולכן אין בעלי האתר אחראים על דיוק התוכן המתפרסם, על עדכונו, על אמינותו, ואחריות היחידה על התוכן המתפרסם במודעה ואו בפרסום חלה על בעלי המודעה ואו הפרסומת בלבד.

 

4. מידע מסחרי, פרסומות וקישורים אל ו"מ" האתר

 

4.1. האתר כולל מידע, פרסומות, מוצרים, מאגרי מידע, קישורים אל מקורות, התייחסות והמלצות גולשים אחרים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ואו מאמרים (להלן: "פרסומים").

 

4.2. בעלי האתר ו/או מפעילים מטעם בעלי האתר אינם מחויבים לפקח על האתר ואינם עושים זאת ואו על המידע ואו השירותים ואו המפורסמים על ידי אחרים ואו באמצעותם בין אם במישרין או בעקיפין. כמו כן, בעלי האתר ואו מפעילים מטעם בעלי האתר אינם אחראים אשר כל ההפניות לאתרי אינטרנט אחרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אל קישור פעיל.

 

4.3. הקישורים לאתרי תוכן אחרים והמידע המסחרי באתר לא יתפרשו כהצעה של בעלי האתר ואו האתר להשתמש, כהסכמה או עידוד או מתן חסות של האתר, לפרסומים. האתר ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן לנזק, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים, כל האחריות הינה על המפרסמים.

 

4.4. האתר ובעלי האתר אינם ולא יהיו צד לעסקה שעשויה ואו תתבצע בין המשתמש למפרסם ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות כאלה.

 

4.5. כל שימוש באתרים אלו יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד והנך מוותר על כל תביעה ואו טענה ואו דרישה כאמור נגד האתר ואו בעלי האתר.

 

4.6. אין להציג תכנים מהאתר בדרך מסגור (frame) ואו באופן משולב באתרים אחרים או לשלב תוכן כלשהו מאתר זה או אחר.

 

5. מדיניות פרטיות

 

5.1. האתר מתייחס ביראת כבוד לפרטיות משתמשי האתר ועושה מאמצים לשמור על כל מידע אישי אשר יימסר ו/או ייכתב באתר על ידך ואו כל מידע אשר נמצא באתר, אך למרות כך, אין לבעלי האתר אפשרות להתחייב בפניך כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע או לשרתים של האתר.

 

5.2. בעת גלישתך באתר עלולים להיאסף נתונים אישיים ע"י קוקיז (Cookies) כגון : עיון בעמודים מסוימים , חיפוש מילות מפתח מסוימות , מידע אישי כאשר תשאיר את פרטייך בעת כתיבת הפרופיל המזהה אותך באתר ייתכן וייעשה שימוש במידע אישי זה לצורכי הקלה על שימושך באתר כגון: התאמה אישית למענה על ציפיותיך לחיפושים שונים באתר, הובלה ישירה של המשתמש ללינקים מסוימים המופיעים בחיפושך לרוב, שליחת דואר אלקטרוני המודיע לך על שינויים באתר, אפשרות לרכישה או לקנייה ע"פ קטגוריות (נושאים) ואו מודעות שפרסמת באתר, ייתכן ויעשה שימוש למטרת ייעול ושינוי מבנה האתר, צמצום או הרחבת פעילות ומטרות לפי שיקול דעתו של האתר, כל האמור לטובת הגולשים והמשתמשים באתר.

 

5.3. בנוסף, מתבצע באתר זה שימוש בקוקיז (Cookies) על מנת לאפשר שמירת נתוני התחברות של גולשי האתר לכניסה חוזרת.

 

5.4. על מנת לבצע שימוש באתר באופן מלא עלייך להיות משתמש רשום, בהרשמה זו תידרש למסור מס' פרטים אודותיך כגון: שם פרטי, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיוצ"ב. פרטים אלו הם אינם חובה על פי חוק אבל תידרש למסור אותם למטרת שימוש באתר.

 

5.5. במסגרת פעילות בעלי האתר להביא לחדשות ולעדכונו של האתר, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי בעלי האתר יעבירו מידע ממאגר נתוני האתר למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי כל המידע שיועבר אינו יכיל פרטים אשר יביאו לזיהוי אישי שלך (המשתמש).

 

6. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

6.1. בעלי האתר הינם המחזיקים בקניין הרוחני וזכויות היוצרים של האתר בבלעדיות וכוללים: את עיצובו הגרפי של האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופעים בו, הפרסומים, הפטנטים בהם האתר פועל, שם האתר, שם המתחם עליו יושב האתר, המודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים למיניהם.

 

6.2. האתר הינו לשימוש אישי ולא מסחרי, אלא אם נאמר אחרת במפורש. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור את הנ"ל,  אלא אם ניתנת לכך אישור בכתב מבעלי האתר מראש.

 

6.3. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי המידע והפטנטים אליהם נחשף, הינם קניינו הרוחני של אתר בוא נחליף והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש בזכויות אלה ואו בזכויות של צד ג', לרבות זכויות יוצרים.
בנוסף, כל משתמש המפרסם מודעה באתר מעביר את זכויות הקניין הרוחני של המודעה והתמונות הכלולות בה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

 

6.4. האתר לא יישא באחריות מכל מין שהוא הנוגע לקניין רוחני או זכויות יוצרים אשר פרסם המשתמש והוא רשאי להסיר בכל עת כל פרסום שעבר על התניות אלו, כמובן, באם הובא לידיעתו על כך.

 

6.5. האתר יטביע על התמונות שהעלה המשתמש חותמת של "בוא נחליף". על מנת למנוע גניבות ואו העתקות ואו שימוש בתמונה ע"י אתרים או גורמים אחרים.

 

7. אחריות:

 

7.1. השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד.

 

7.2. המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים כפי שהם (AS IS). האתר ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמה לצרכיך ו/או למטרותיך.אין בעלי האתר מתחייבים להפעיל את האתר במתכונתו לפרק זמן מסוים או קבוע, וכי עושים ויעשו כל שביכולתם לאפשר את השימוש באתר באופן שותף אולם אין הם מתחייבים כי לא יהיו שיבושים ואו תקלות ואו נפילות שרת ואו כל הפרעה הקשורה בהפעלת האתר.

 

7.3. האתר עלול לבצע שינויים, שדרוגים ושיפורים באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו. מטבעם, שינויים אלה עלולים להכיל תקלות. ביצוע שדרוגים, שינויים ושיפורים לא יהוו עילה לתביעה ואו דרישה ואו טענה מצידך.

 

7.4. בעלי האתר ואו מי מבעלי האתר מבטלים כל אחריות המוטלת עליה במפורש, לרבות כל הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים המכילים דברים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, הפרעה בשימוש באתר, התאמה לכל מטרה, שלמות ואמינות.

 

7.5. האחריות היחידה והבלעדית על פרסום מודעה באתר ועל תוכנה חלה אך ורק על מפרסם המודעה. כל טענה בדבר אי דיוק ואו אי נכונות ואו טעויות במודעה הינה על המפרסם ואין לבוא אל האתר ואו בעלי האתר בתלונה או דרישה ואו טענה הקשורה למודעה.

 

7.6. מעצם פרסום מודעה באתר מתחייב המשתמש כי הוא מסוגל לספק את המוצר ואו השירות וכי יש לו את כל התעודות ואו הרישיונות ואו ההיתרים לקיום עסקת הברטר וכי המוצר הינו בבעלותו המלאה ואינו הובא לבעלותו שלא בדרך חוקית וכן  יעמוד בתנאי עסקת הברטר כאשר אישר ביצוע החלפה עם המשתמש האחר. האחריות המלאה על ביצוע עסקת הברטר הינה עליו בלבד ובאופן בלעדי. כאשר בוצעה עסקת הברטר בפועל על המשתמש להסיר את המודעה מין האתר ולציין כי המוצר "הוחלף" ובעבור איזה מוצר ואו שרות הוא החליף תמורתו. אין לבוא אל האתר ואו בעלי האר בתלונה ואו דרישה ואו טענה הקשורה למוצר או לאי אספקתו.

 

8. דין ושיפוט

 

8.1. הדין החל על תקנון זה ואו על כל פעולה אחרת הנובעת ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

8.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

9. יצירת קשר

 

9.1. בכל שאלה, בקשה או בירור, ניתן לפנות אל בעלי האתר בכתובת אימייל, טלפון או מכתב דואר לפי פרטי ההתקשרות הרלוונטיים המופיעים בעמוד "יצירת קשר". בעלי האתר מתחייבים לטפל בכל פנייה שכזאת במלוא תשומת הלב ולהשיב לפונה בהקדם האפשרי.